برنامهپرسش و پاسخ

 

“پرسش دروازه علم است” با اعتقاد به این مفهوم، بر عهده نیلوفر آبی می بینم که به سوالات مطرح شده پاسخ های مناسب وکاربردی داده شود.

پرسش خوب نشان دهنده درک درست از مطلب است.

چه زیبا فرمودند امام حسن (ع): حسن السوال، نصف العلم.

تجربه نیز نشان داده که آموزش بدون پرسش و پاسخ کامل نخواهد بود لذا با توجه به تاکیدی که برای کاربردی بودن مطالب دارم و اشراف به این مسئله که مخاطبین این سایت از افراد فرهیخته، عمیق و آگاه هستند، قاعدتاً دارای تفکر واگرایی خواهند بود و بعد از مطالعه مطالب سوالاتی در تحلیل و نقد مباحث برایشان پیش خواهد آمد، لذا بر حسب روال همه فعالیت‌ها (سخنرانی، همایش، کارگاه و…) بخش پرسش و پاسخ، بخش بسیار مهمی خواهد بود و در این راستا درخواست دارم تا در انتهای مطالب نظرات یا سوالات خود را مطرح کنید و یا فرم بخش تماس با ما را تکمیل کنید.

تعهد اخلاقی 

این تعهد از طرف مجموعه وجود دارد که پاسخ به سوالات در اولین فرصت ممکن انجام شود و در صورتی که خارج اطلاعات بنده (خانم دکتر باقرزاده) سوالی مطرح شود، یا خود مطالعاتی داشته باشم، منبع مطالعاتی مناسب و مرتبط را معرفی نمایم.

 

مرور چند نکته

1) نکته بسیار مهم اینکه، در این بخش پاسخ به سوالات، راهبرد درمانی ندارد بلکه نقش راهنمایی و آموزشی دارد.

2) این سبک متداول در تمام فعالیت‌های تخصصی‌ مجموعه است. (جلسات فردی، گروهی، تلفنی، تصویری، سخنرانی، همایش‌ها و گروه‌های مجازی)

3) هنر سوال پرسیدن در برقراری و حفظ ارتباطات، ابزار مهمی محسوب می‌شود که در مبحث مذاکره به آن توجه خاصی خواهیم داشت.

مطالب مرتبط

پرسش‌های جنسی فرزندان - نیلوفر آبی
ارتباط با نوجوان

پرسش‌های جنسی فرزندان

به پرسش‌های جنسی فرزندان چطور پاسخ دهیم؟ به طور طبیعی ، رشد جنسی و شناختی کودک منجر به پرسش‌های جنسی فرزندان و کنجکاوی‌های آنها درباره

ادامه‌ی مطلب »