معرفی کتاب، فیلم و ویس و کلیپ‌های آموزشیدر نیلوفر آبی

 

معرفی کتاب ، در حوزه روانشناسی ، کتاب ، فیلم و…. ابزارهای کمک آموزشی محسوب می‌شوند و در جهت درک بهتر و تثبیت مطالب تاثیر گذاری چشم‎‌گیری دارند.

در آموزش هر چه از تعداد بیش‌تری از حواس پنجگانه استفاده شود (بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی و لامسه) انتقال و درک و تثبیت کامل‌تری اتفاق می‌افتد. دقیقا به همین دلیل در تمام آموزش‌ها، استفاده صرف از شیوه سخنرانی منع شده و بکارگیری ابزارهای کمک آموزشی توصیه می‌شود. به خصوص «حس شنوایی».

مطالب مرتبط