MOTHER AND DAUGHTER

رفتارهای سازنده ارتباط با نوجوان

بسیاری از خانواده‌هایی که فرزند نوجوان دارند، از نحوه ارتباط و مکالمه فرزندشان، شکایت دارند.

 موضوعاتی مانند:

  • اصلا با ما حرف نمی‌زنه
  • اصلا حرف شنوی نداره
  • فقط با دوستاش ارتباط داره
  • ما را قبول نداره و مدام میگه “شما منو نمی‌فهمین”

والدینی که فرزندان نوجوان دارند به شدت نگران آینده فرزندانشان هستند و باید بگویم که ترس بجایی دارند.

امروز به این موضوع خواهیم پرداخت.

تاکیدم این است که مسئولیت برقراری ارتباط با فرزندان به عهده شما والدین محترم است و بجای شکوه و شکایت از نوجوانتان باید به رفتار خودتان بازنگری داشته باشید.

رفتارهای سازنده ارتباط:

  1. هر از چند گاهی از خاطرات خوب، بد، اشتباه و خطاهای خودتان برای فرزندتان تعریف کنید. از حس و حال آن موقع و الانتان نسبت به آن اشتباهات بگویید.

نترسید، بچه‌ها جسور نمی‌شوند (به اندازه کافی هستن)، تنها پیامد این رفتار حس دوستی و صمیمیت بین شماست. حس شبیه بودن، حس اعتماد برای گفتن رازهای خودشان و راحت‌ترین روش برای شروع ارتباط …

ارتباط یک جاده یکطرفه نیست، دو طرفه است که باید از طرف شما افتتاح شود.