climb-2125148_1920-1080x675

تفاوت امید و آرزو

آیا به نظرتان بین امید و آرزو تفاوتی وجود دارد؟

تعریف امید:

روانشناسان امید را ” انتظار مثبت برای دست یافتن به هدف ” در نظر می‌گیرند.

تعریف آرزو:

آرزو، بازتاب اشتیاق به نتیجه همخوان با هدف است.

 

تفاوت امید و آرزو

١- امید به روشنی با انگیزش و تمایل به عمل گره خورده است.

٢- ما به نتایجی امید داریم که ممکن است ولی اغلب آرزوی چیزهایی داریم که غیر ممکن هستند؛ مانند: پرنده شدن و پرواز کردن از روی ترافیک (آرزو)، اختراع وسیله‌ای که بتوانیم از ترافیک بگذریم. (امید)

٣- امید فقط به آینده نظر دارد ولی آرزو می‌تواند متمایل به گذشته هم باشد. (و غیر ممکن)

۴- ما آرزوی نتایجی را داریم که روی آن‌ها کنترل اندکی داریم اما امید به چیزهایی داریم که می‌توانیم وقوع آ‌‌ن‌ها را در اختیار بگیریم.

٥- داشتن امید نوعی منطق و ملاحظه را با خودش دارد که”چیزهای خوب ممکن است اتفاق نیفتند” و آینده نیز ممکن است خوب نباشد ولی آرزو همچین عمقی ندارد.

 

در کل امید، منطق و تلاش را با خود دارد ولی آرزو، بیشتر به خیال و رویا گره خورده است.

 

بیاید لحظات عمر کوتاهمان را فقط با رویا و آرزو پر نکنیم، بیایید با منطقی کردن آرزوهایمان، آن‌ها را به امید تبدیل کرده و هر روز صبح که از خواب بیدار می‌شویم، با خود بگوییم: امروز برای رسیدن به امیدها و اهدافم چه کاری باید بکنم؟ یا بگوییم: من امروز چه کاری انجام بدهم که به اهداف و امیدهایم نزدیک‌تر بشوم؟

 

لطفا و لطفا و لطفا برای رسیدن به امیدها و اهداف خودت تلاش کن یا بخواب تا خوابشان را ببینی.

 

خوشبختانه امروزه موضوعاتی همچون امید و امید افزایی، بررسی و سنجش امید در کودکان ونوجوانان و بزرگسالان، افزایش امید در کودکان و نوجوانان از مباحث کاربردی و مفید در روند مشاوره و روان درمانی محسوب می‌شوند و مراجعین زیادی از این نوع خدمات استفاده کرده و زمینه زندگی پرباری برای خودشان و فرزندانشان فراهم می‌کنند.

 

پیام مراجع: امید لازمه آرزوست …

پیام مراجع: به نطر من امید و آرزو با هم تفاوت دارد انسان در زندگی خود آینده‌ای را برای خود ترسیم می‌کند و برای رسیدن به هدف مورد نظر تلاش می‌کند چون امید دارد که با تلاش موفق می‌شود. برای مثال کسی که بیمار است با امید به اینکه بهبودی پیدا کند حاضر می‌شود خود را به تیغ جراح بسپارد. ولی آرزو یک خواسته‌ای است که دستیابی به آن ممکن است محال باشد، طوری که همیشه میگوییم ای کاش فلان خواسته برای من محقق شود.