familydoinghomework-58b890a25f9b58af5c2e27f8

هماهنگی و یگانگی تربیتی

هماهنگی و یگانگی تربیتی، در همه گروه‌های سنی و خصوصا نوجوانی مسئله بسیار بسیار مهمی می‌باشد.

باید بگویم که خدا باید به داد نوجوانی برسد که بد و خوب, درست وغلط, زشت و زیبای پدر ومادرش با هم فرق دارد.

و نادان‌ترین پدر مادرها، والدینی هستند که هر دو نفر عاقل و بالغ و تحصیل کرده و پرادعا هستند اما نمی‌توانند همدیگر را قانع کنند و این انبساط روانی و ذهنی را برای فهم همدیگر ندارند، آنوقت از یک بچه بی‌پناه توقع دارند که او، آن‌ها را بفهمد!

به پشتوانه تمام تخصصم می‌گویم بد‌تربیت‌کردن اما هماهنگ عمل کردن، خیلی بهتر از این است که فرزندانتان، اختلاف شما را ببینند که مادر، پدر را محکوم کند و پدر مادر را.

این نوع والدین باید بدانند که هر دو مشکل دارند و قبل از فرزندانشان خودشان باید تربیت شوند.

کمی تند رفتم ؟؟

وقتی چهره معصوم فرزندان را تجسم می‌کنم. ناراحت می شوم.

خب حالا چه کنیم؟