سبک-های-دلبستگی

تاثیر سبک های دلبستگی بر روابط زوجین

اصطلاح دلبستگی (attachment)، به شیوه ارتباط و پیوند در یک رابطه نزدیک اشاره دارد. جان بالبی و اینسورث (اینزوورث) محققانی بودند که در این زمینه تمرکز کرده و با ایجاد شرایط خاص آزمایشی (موقعیت نا آشنا) به ارزیابی دقیق‌تر سبک‌های دلبستگی پرداختند. نتیجه و جمع بندی ارزیابی‌های آن‌ها موجب تشخیص سه دسته کلی دلبستگی شد شامل:

۱) ایمن secure
۲) اجتنابی avoidant
۳) دوسوگراmbivalent

(به عبارت دیگر، دو دسته کلی ایمن و ناایمن؛ و ناایمن خود دو دسته اجتنابی و دو سو گرا هستند).

سبک های دلبستگی

موقعیت آزمایشی ناآشنا

موقعیت ناآشنا از هشت مرحله متوالی تشکیل می‌شود که کمتر از نیم ساعت طول می‌کشد. در طول این مدت مادر دو بار کودک را در اتاقی ناآشنا تنها می‌گذارد. بار اول کودک با یک فرد غریبه تنها می‌ماند و بار دوم مادر بچه را تنها ترک می‌کند و قبل از آنکه برگردد فرد غریبه وارد اتاق می‌شود. سپس مادر برگشته و کودک را به بازی و وارسی اتاق تشویق می‌کند، و اگر ناراحت باشد او را آرام می‌سازد آنچه که در جریان این مراحل از اهمیت خاصی برخوردار است پاسخ و واکنش کودک در هر بار با بازگشت مادر است.

در این مشاهده ازمایشی کودکان، سه الگوی اصلی دلبستگی را نشان دادند.

۱) ایمن: کودکان برخوردار از دلبستگی ایمن هنگام رفتن مادر شروع به گریه و اعتراض می‌کنند و وقتی او برمی‌گردد با خوشحالی از وی استقبال می‌نمایند. آن‌ها از مادر به عنوان پایگاه امن استفاده می‌کند به این صورت که برای وارسی اتاق از او دور می‌شوند اما هر از گاهی برای کسب اطمینان مجدد به سویش باز می‌گردند. آن‌ها معمولاً دارای حس همکاری و نسبتاً فارغ از خشم هستند.

۲) ناایمن- اجتنابی: کودکان برخوردار از دلبستگی اجتنابی به ندرت به هنگام خروج مادر گریه می‌کنند و هنگام بازگشت مادر از استقبال او اجتناب می‌نمایند؛ آن‌ها معمولاً عصبانی بوده و در هنگام نیاز به مادر نمی‌چسبند.

۳) ناایمن- دوسوگرا: کودکان برخوردار از دلبستگی دوسوگرایانه حتی قبل از خروج مادر نیز مضطرب هستند و زمانی که او بیرون می‌رود شدیداً ابراز ناراحتی می‌کنند هنگامی که مادر بر می‌گردد آن‌ها دوسوگرایی خود را با میل به بغل شدن و همزمان مقاومت در برابر آن از طریق لگد زدن و تکان خوردن بروز می‌دهند.

ناگفته نماند که پژوهش‌های دیگر، الگوی چهارم موسوم به “دلبستگی آشفته و سردرگم” یا همان disorganized-disoriented را نشان داده است. این قبیل کودکان اغلب پس از جدایی از مراقب اصلی خود و به هنگام بازگشت او رفتارهای بی‌ثبات و متناقضی نشان می‌دهند. این نوع دلبستگی، به عنوان “ترس بدون راه حل” توصیف می‌شود.

از آنجایی که معتقدیم سبک دلبستگی فرد که در کودکی شکل گرفته در تمام روابط او تا پایان عمرش تاثیر می‌گذارد و یکی از مهم‌ترین این روابط قاعدتاً روابط زوجین خواهد بود، لذا در این مقاله به بررسی تاثیر وجود هر یک از این سبک‌های دلبستگی بر روابط زوجین می پردازیم.

در تحقیقات بیشتر، رفتارهای دلبستگی در روابط بزرگسالی به سه دسته زیر بیان می‌شود.

۱) ایمن secure
۲) بی تفاوت dismissing
۳) دل مشغول preoccupied

* حالت ۲ و۳ ، ناایمن هستند.

(قسم چهارم دلبستگی در بزرگسالان، یعتی آشفته و سردرگم، بیشتر در زوجینی که درگیر ماجرای خیانت شده‌اند، ایجاد می‌شود. با همان تعریف ترس بدون راه حل)

اگر بخواهیم به مسئله نگاهی جامع داشته باشیم، لازم است توضیح کوتاهی در مورد هر کدام از این سه سبک دلبستگی ارائه شود.

۱) ایمن: بزرگسالان با سبک دلبستگی ایمن به طور کلی صریح اهل مشارکت، اهل اعتماد و کنشگراست. می‌تواند هم به دیگران اعتماد و اتکا کند و هم تکیه‌گاه دیگران باشد. هنگام آشفتگی عاطفی می‌تواند حمایت کند و البته خودش هم دنبال حمایت  است. به پشتیبانی شریک زندگیش دلگرم است. هنگام صمیمیت و نزدیکی، راحت و آسوده تراست.

گشودگی و تحمل و دلبستگی متقابل بسیار بیشتری را نشان داده و هنگام تعامل با شریک خود مطمئن‌تر است. گفته‌ها و اعمال شریک خود را با وضوح بیشتر، بدون سوء تعبیر درک می‌کند. وقتی با رفتار سختگیرانه شریک خود روبرو می‌شود، توانایی ابراز خشم کنترل شده دارند و برای حل و ارتباط دوباره تلاش می‌کند.

۲) نا ایمن- بی‌تفاوت : بزرگسال با سبک دلبستگی بی‌تفاوت، مقاوم است؛ به سختی درخواست کمک و یا حتی کمک را قبول می‌کند. نوعی انزواطلبی عاطفی دارد. استقلال را به وابستگی به دیگران و وابستگی دیگران را به خود ترجیح می‌دهد. کناره‌گیر است و به هنگام آشفتگی عاطفی، از ارتباط با دیگران اجتناب می‌کند. بی‌توجه یا بی‌علاقه به روابط نزدیک به‌نظر‌می‌رسد. با ترس از دست دادن رابطه روبرو می‌شود که منجر به کناره گیری یا گسترش ابراز می‌شود. این کناره گیری، تلاش برای حفاظت و آرام کردن خویش است. در تعامل با شریک خود مضطرب‌تر است و غالبا گفته‌ها و اعمال او را قبل و حین مشاجره بد تعبیر می‌کند و این امر منجر به افزایش ناامنی می‌شود.

۳) نا ایمن- دل مشغول : این نوع بزرگسال مضطرب، آشفته و غرق در مشکلات بوده، با عواطف می‌جنگد و عدم تأمین نیازهای دل‌بستگی به راحتی او را نگران، خشمگین و سرخورده می‌سازد. وی مضطرب متوقع و در تامین نیازهای خود سلطه‌جو به نظر می‌رسد. از اینکه کاملاً محبوب نباشد بیم دارد و مدام می‌خواهد بداند که شریک زندگی‌اش به اوعلاقه‌ دارد یا نه؟ این ترس به اضطراب او دامن می‌زند، از دست دادن رابطه او را می ترساند و از طریق پرتوقع و سمج بودن برای کسب اطمینان دوباره، تلاش می‌کند.

نتیجه

بزرگسالان در رابطه ایمن از شریک خود به عنوان پناهگاه و مامن استفاده می‌کنند و هنگام آشفتگی به دنبال اطمینان و امنیت هستند. سبک‌های دلبستگی بزرگسالی ناایمن، موجب آشکار شدن مشکل در نحوه ارتباط زوج‌ها با یکدیگر می‌شوند. هنگامی که رابطه با نگاره‌های (نمادهای) دلبستگی از دست برود، واکنش‌های ناشی از ترس پدیدار می‌شود که آن را هراس اولیه (primal panic) می‌نامیم.

این هراس اولیه که در آمیگدال احساس شده، در زوج‌ها مشاهده می‌شود و از طریق پرتوقعی و سماجت یا کناره گیری و گسلش نمود می‌یابد. از آنجا که ما مجهز به جستجوی ارتباطیم، هنگامی که این حس عاطفی ارتباط از دست می‌رود، احساس اضطراب و خشم می‌کنیم و این امر ممکن است منجر به بروز و تجربه رفتارهای انفعالی به جای پاسخ دهی به یکدیگر شود.

راهبرد درمانی

با این حال اگر زوج بتوانند به پیوند دلبستگی امن منتقل شوند تمایل بیشتری برای نگرش مثبت‌تر به خود، برخورد با آشفتگی و پختگی خواهند داشت. هنگامی که زوجین به دلیل مسائل ارتباطی و قطع رابطه وارد مشاوره می‌شوند، جستجوی آسیب‌های دلبستگی و سپس کمک به زوج در ایجاد رابطه امن از طریق یادگیری حضور عاطفی و آماده بودن برای یکدیگر سودمند است.

انسانها ذاتاً محتاج ارتباط با فردی هستند که حمایت عاطفی پایداری برای او فراهم کند، تا از طریق آن پیوند امن عاطفی، محافظت، آرامش و رشد یافتگی را تجربه کنند‌. وقتی زوجین، در جریان زوج درمانی، سبک دلبستگی خاص خود را بشناسند، درمانگر می‌تواند به دنبال لحظات مهمی برای شناسایی فرصت‌هایی باشد که قابل استفاده برای انتقال آن‌ها به رابطه بزرگسالی سالم و محبت آمیز است؛ و مشخصه‌ی رایج این نوع رابطه صراحت، پاسخ دهی و حضور برای یکدیگر است.

چالش ارزیابی سبک دلبستگی

از شما دعوت میکنم به ارزیابی سبک دلبستگی خودتون بپردازید. تاکید می‌کنم ارزیابی خودتون. و اگر دوست دارید در مورد دیگران هم شناختی داشته باشید لطفا فیلم و متن مربوطه رو به اشتراک‌ بگذاریدَ و اجازه بدهید هر فرد یک ارزیابی از خودش داشته باشه.

از منظر دیگر: اگر در برقراری ارتباط با همسرتان مشکلی وجود دارد، مطمئن باشید که شما برای برقراری و تداوم ارتباط از یک الگوی ناکارآمد پیروی می‌کنید و سبک دلبستگی ناایمنی دارید، لذا به مهارت‌آموزی و تمرین‌هایی برای تغییر سبک دلبستگی نیاز دارید.

منابع :

 • روان شناسی رشد – پاپالیا
 • مشاوره زوج – کاپوتزی
 • مری ابنزوورث (اینسورث) ۱۹۵۰
 • جانسون ۲۰۰۸
 • مین وسولومون ۱۹۸۶

 

 

چتری امن برای خانواده

مرکز مشاوره و روانشناسی نیلوفر آبی با دارا بودن مجوز رسمی سازمان بهزیستی کشور با مدیریت سرکار خانم دکتر خدیجه سادات باقرزاده تاسیس شده است. کلینیک نیلوفرآبی با دارا بودن جمعی از مشاوران خبره، اساتید دانشگاه و درمانگران مفتخر است در خدمت شما عزیزان باشد.

لازم به ذکر است که کلیه خدمات این مجموعه توسط متخصصان دوره دیده در زمینه‌های مختلف روانشناسی عرضه می‌شود.

همچنین به استحضار می‌رساند در مرکز مشاوره نیلوفر آبی به طیف گسترده‌ای از مشکلات روانشناسی، روانپزشکی، کودک و نوجوان و بزرگسال به صورت فردی، زوج، خانواده و گروهی رسیدگی می‌شود.

نیلوفر آبی، همراه شماست تا یک زندگی ایده‌آل داشته باشید.

مسائل قانونی، اخلاقی و حرفه‌ای در مشاوره خانواده

نمودارهای پرکاربرد

نمودارهای پرکاربرد

چتری امن برای خانواده

مرکز مشاوره و روانشناسی نیلوفر آبی با دارا بودن مجوز رسمی سازمان بهزیستی کشور با مدیریت سرکار خانم دکتر خدیجه سادات باقرزاده تاسیس شده است. کلینیک نیلوفرآبی با دارا بودن جمعی از مشاوران خبره، اساتید دانشگاه و درمانگران مفتخر است در خدمت شما عزیزان باشد.

لازم به ذکر است که کلیه خدمات این مجموعه توسط متخصصان دوره دیده در زمینه‌های مختلف روانشناسی عرضه می‌شود.

همچنین به استحضار می‌رساند در مرکز مشاوره نیلوفر آبی به طیف گسترده‌ای از مشکلات روانشناسی، روانپزشکی، کودک و نوجوان و بزرگسال به صورت فردی، زوج، خانواده و گروهی رسیدگی می‌شود.

نیلوفر آبی، همراه شماست تا یک زندگی ایده‌آل داشته باشید.

کتاب زن بودن

کتاب زن بودن

کتاب زن بودن

نویسنده کتاب زن بودن سعی داشته، در مورد چهار جنبه‌ یک زن بنویسد و کاملا توضیح دهد. او می گوید:

“این کتاب را به تمام زنانی که می‌خواهند درک عمیقی از زندگی خود داشته باشند و به همه مردانی که می‌خواهند درک وسیعی از همسر خود داشته باشند تقدیم می‌کنم”

 

 

چتری امن برای خانواده

مرکز مشاوره و روانشناسی نیلوفر آبی با دارا بودن مجوز رسمی سازمان بهزیستی کشور با مدیریت سرکار خانم دکتر خدیجه سادات باقرزاده تاسیس شده است. کلینیک نیلوفرآبی با دارا بودن جمعی از مشاوران خبره، اساتید دانشگاه و درمانگران مفتخر است در خدمت شما عزیزان باشد.

لازم به ذکر است که کلیه خدمات این مجموعه توسط متخصصان دوره دیده در زمینه‌های مختلف روانشناسی عرضه می‌شود.

همچنین به استحضار می‌رساند در مرکز مشاوره نیلوفر آبی به طیف گسترده‌ای از مشکلات روانشناسی، روانپزشکی، کودک و نوجوان و بزرگسال به صورت فردی، زوج، خانواده و گروهی رسیدگی می‌شود.

نیلوفر آبی، همراه شماست تا یک زندگی ایده‌آل داشته باشید.

مسائل قانونی، اخلاقی و حرفه‌ای در مشاوره خانواده

مسائل قانونی، اخلاقی و حرفه‌ای در مشاوره خانواده، مشاوره زوج‌ها، ازدواج و خانواده

مسائل قانونی، اخلاقی و حرفه‌ای در مشاوره خانواده

(Couples, Marriage, and Family Counseling)

منحصر به فرد و متفاوت با سایر گونه‌های مشاوره است. زیرا مبتنی بر آماده‌سازی و غنی‌سازی است.

بخش اول : مسائل اخلاقی در مشاوره خانواده
بخش دوم :مسائل قانونی در مشاوره خانواده
بخش سوم :مسائل حرفه ای و تخصصی در مشاوره خانواده


=============

مشاوره خانواده، مشاوره زوج‌ها، ازدواج و خانواده

بخش اول

انجمن درمان ازدواج و خانواده آمریکا (AAMFT) بزرگ‌ترین سازمان حمایت از مشاوره تخصصی زوج ، ازدواج و خانواده می‌باشد. این سازمان اولین آیین نامه اخلاقی در حیطه مشاوره زوج ها ازدواج و خانواده را در سال ۱۹۶۲ ایجاد کرد و در طول زمان تغییر و تحولی یافته تا به بهترین نحو به نیازهای مشاوران و مراجعان‌شان پاسخ گوید. این آیین‌نامه مرز بین رفتارهای منجر به درمان و رفتارهای زیان‌بخش برای مشاور یا مراجعان را مشخص می‌کند. در این مقاله سعی شده است از اطلاعات این آیین‌نامه استفاده شود.

۱) روابط چندگانه Multiple relationships

رابطه چندگانه را میتوان ارتباط مشاور با مراجع زوج خانواده یا نظارت شونده خارج از رابطه درمانی یا نظارت یا نقش دوگانه مشاور یا ناظر با یک شخص تعریف کرد.

روابط چند گانه، بحث انگیزترین آیین نامه اخلاقی (AAMFT) که به تازگی در ادبیات این مبحث به خود اختصاص می‌دهد، در این آیین نامه غالباً هیچ‌گونه توصیه یا اخطار روشنی وجود ندارد بلکه به متخصصان اخطار داده می‌شود که چنین روابطی نباید بهره‌جویانه باشد. البته گفتنی است که تحقیقات اندکی به بررسی این موضوع پرداخته‌اند که آیا روابط دوگانه غیرجنسی واقعا برای مراجعان و متخصصان مضرند و آیین‌نامه بیشتر مبتنی بر فرض است تا شواهد تجربی عینی.

عدم روابط چندگانه ماهیت آرمانی دارد زیرا عمل به آن در برخی محیط‌ها و شرایط بسیار دشوار است. نمونه محیط هایی که در آن اجتناب از وظایف دوگانه یا روابط چندگانه دشوار است شامل مشاوره در مناطق روستایی یا جوامع کوچک است. مثلاً مراجع تنها دندانپزشک شهر است و هر یک از آن‌ها تنها متخصصان آن جامعه هستند.

موارد دیگر در محیط دانشگاهی دانشجو در حین رابطه درمانی، دانشجوی مشاور خود در انتخاب یک واحد درسی شده ویا در یک پژوهش علمی، مجبور به همکاری با مشاور خود شده است.

۲) صداقت علمی

نکته قابل توجه در این حوزه این است که حرفه‌ی مشاوره زوج‌ها ازدواج و خانواده بر روی آماده‌سازی مشاوران شایسته تمرکز کرده است نه محققان شایسته.

بخشی از این تاکید بر روی مشاوره را می توان با این واقعیت توضیح داد که بسیاری از مشاوران مشغول در مشاوره زوج، ازدواج و خانواده در سطح کارشناسی ارشد تعلیم می‌بیند و عده کمی به دنبال مدرک دکترا می‌روند که پژوهش‌محورتر تلقی می‌شود. از این رو مشاوران اندکی در مشاوره زوج‌ها ازدواج و خانواده در پژوهش گسترده شرکت می‌کنند.

نکته اخلاقی در این زمینه را می‌توان این طور بیان کرد که توصیه می‌شود:

شاغلین در این حوزه در پژوهش‌های علمی، عینی و بالینی حضور پررنگ تر داشته تا استفاده و بهره‌ی بیش‌تری از نتایج پژوهش‌ها و تحقیقات در حوزه زوج، ازدواج و خانواده داشته باشند. حائز اهمیت است که محدودیت‌های منحصربه‌فرد در انجام پژوهش‌ها در محور خانواده و ورود به مرزهای خانواده را نباید نادیده گرفت و می‌بایست مراقب داده‌ها و نتایج غیرصادقانه بود.

۳ ) شایستگی چند فرهنگی (Multicultural competence)

در دنیایی که به علت امکانات ارتباطی زیاد، مهاجرت، مسافرت و تبادلات علمی بین فرهنگی به بیشترین حد خود رسیده است خدمات به مراجعان دارای فرهنگ متفاوت با خودشان، بیش از پیش اهمیت می‌یابد‌.

اکنون بیش از همیشه درک می‌شود که گوناگونی فرهنگی چیزی فراتر از تفاوت در فرهنگ قومی صرف است. چه بسا در یک فرهنگ و در جایگاه اقتصادی اجتماعی متفاوت نیز این تفاوت فرهنگی دیده شود. مثلاً جایگاه اقتصادی اجتماعی بالاتر در مقابل جایگاه اقتصادی اجتماعی پایین‌تر همان فرهنگ و جامعه نیز تفاوت چشمگیری دیده می‌شود در مثال دیگر مفهوم خانواده انواع خانواده حتی در یک فرهنگ خانواده سنتی و خانواده هسته‌ای.

نمونه‌های دیگر گوناگونی در خانواده درمانی، ممکن است به جایگاه خانواده در چرخه زندگی خانواده، سن والدین، قومیت خانواده، ترجیح مذهبی، گرایش جنسی، کشور یا منطقه مبدا و انبوهی از متغیرهای دیگر مربوط باشد.

مشاوران همچنین باید موانع یا فرصت‌های منحصر به فردی را که برای گروه‌های فرهنگی متفاوت پیش می‌آید بشناسند تا به بهترین نحو خدمات ارائه دهند.

۴) فرسودگی شغلی (Burnout)
مشاوران شاغل در مشاوره خانواده، زوج، ازدواج  همانند سایر مشاغل یاریگر در معرض فرسودگی شغلی قرار دارد. فرسودگی شغلی را می‌توان فرسودگی بدنی، عاطفی و شناختی در اثر مطالبات شغلی تعریف کرد که ممکن است در مسخ شخصیتی و احساس کاهش موفقیت یا شکست مطلق بروز یابد.

مشاوران در این حوزه ممکن است بسته به مسائلی که غالباً در خانواده‌ها پیش می‌آیند منحصراً تحت تاثیر نوع فرسودگی شغلی به نام خستگی شفقت (Compassion fatigue) قرار گیرند.

خستگی شفقت، شبیه فرسودگی شغلی است اما ممکن است علایم مشابه استرس حادثه‌ای ثانویه داشته باشد. مسئولیت اخلاقی درمانگران این است که خود را از نظر فرسودگی شغلی و خستگی شفقت نظارت و امکان تاثیر علایم و پروتکل‌های درمانی و بهترین روش‌ها را ارزیابی کنند.

توصیه‌ها:

کنترل علائم زیر
۱- توانایی خود برای تعامل موفق با دیگران
۲- تغییر در الگوی خواب
۳- تغییر در خلق و خو
۴– فعالیت‌های بدنی
و سایر علائم و نشانه‌های خستگی

راهکارهای مقاومت و کاهش فرسودگی:

• مشارکت در خود مراقبتی
• تعیین حد برای تعهدات زمانی
• کاهش تعداد مراجعه کنندگان
• ایجاد تعادل کار با فعالیت‌های لذت بخش
• مشاوره شخصی
• قبول کمک و حمایت همکاران

منابع:

 • AMFT (انجمن درمان ازدواج و خانواده آمریکا)
 • مبانی زوج، ازدواج و خانواده_کاپوتزی

چتری امن برای خانواده

مرکز مشاوره و روانشناسی نیلوفر آبی با دارا بودن مجوز رسمی سازمان بهزیستی کشور با مدیریت سرکار خانم دکتر خدیجه سادات باقرزاده تاسیس شده است. کلینیک نیلوفرآبی با دارا بودن جمعی از مشاوران خبره، اساتید دانشگاه و درمانگران مفتخر است در خدمت شما عزیزان باشد.

لازم به ذکر است که کلیه خدمات این مجموعه توسط متخصصان دوره دیده در زمینه‌های مختلف روانشناسی عرضه می‌شود.

همچنین به استحضار می‌رساند در مرکز مشاوره نیلوفر آبی به طیف گسترده‌ای از مشکلات روانشناسی، روانپزشکی، کودک و نوجوان و بزرگسال به صورت فردی، زوج،  مشاوره خانواده و گروهی رسیدگی می‌شود.

نیلوفر آبی، همراه شماست تا یک زندگی ایده‌آل داشته باشید.

افشای خیانت

افشای خیانت

اگر ازدواج را پیمانی بدانیم که در آن زن و شوهر به صورت انحصاری به یکدیگر متعهد می‌شوند، پس خیانت زناشویی نوعی اختلال و بیماری در رفتار است زیرا با توجه به عوارض نابهنجار و نامطلوبی که به همراه دارد، آسیب­‌ها و مشکلات مختلفی را برای هر یک از افراد درگیر ایجاد می‌­نمایند.

افشای  خیانت زناشویی و کشف آن فشار روانی زیادی برهر دو زوج وارد می­‌کند (هم خیانتکار و هم خیانت دیده) و خیانت زناشویی منجر به طلاق، این فشار را مضاعف می­‌سازد. بنابراین افراد در سازگاری با شرایط جدید و حاد دچار مشکلات زیادی می­‌شوند. سازگاری برای شخص قربانی سخت­‌تر از سازگاری شخص مرتکب خیانت زناشویی است. همچنین شخصی که پیشنهاد جدایی می­‌دهد کمتر از شخص دیگر دچار افسردگی شده و سازگاری بهتری دارد.

افشای خیانت

تاثیرات فردی، خانوادگی و اجتماعی خیانت زناشویی

با وجود قدرت و تاثیرات چندوجهی که خانواده می‌تواند بر افراد تشکیل‌دهنده خود بگذارد، پس دور از ذهن نخواهد بود که بحران‌ها و تجربیات ناشی از بدکارکردی این نظام می‌تواند بردنیای درون فردی، روابط خانوادگی ومناسبات اجتماعی آن‌ها تاثیرات عمیقی گذاشته وامنیت روانی اعضا را خدشه‌دار کند.

تاثیرات فردی خیانت زناشویی

تاثیرات فردی را نیز می توان به، تاثیرات فیزیولوژیک، روانشناختی تقسیم کرد.

تاثیرات روانشناختی

خیانت زناشویی برای هر دو جنس می­‌تواند ویرانگر و آسیب‌­زا باشد، شخص قربانی خیانت زناشویی ممکن است احساسات منفی و ناخوشایندی مثل افسردگی، خشم، سرزنش و حسادت پیدا کند. شخص مرتکب خیانت زناشویی نیز احساس گناه شدیدی پیدا ­کند که می­‌تواند منجر به افسردگی شده و نیازمند مداخلات درمانی باشد. پس از پی بردن به خیانت زناشویی، شخص دچار حالاتی می­‌شود که شبیه نشانه­‌های فشار روانی بعد از سوانحی مثل حوادث طبیعی است.

این نشانه‌­ها شامل موارد زیر می‌­شود: واکنش‌­های روانی مثل اختلال در بیدار شدن یا به خواب رفتن، بی‌­قراری یا حملات خشم، اختلال در تمرکز، گوش­ به ­زنگی مفرط، احساس خطر دائم، از جا پریدن با کوچک­‌ترین صدا یا تحریک و واکنش جسمی نسبت به نشانه‌­هایی از خیانت.

شاکلفورد و همکاران (2002) طی پژوهشی واکنش‌­های هیجانی ناشی از افشای خیانت زناشویی را بررسی کردند. آن­‌ها از قربانیان خیانت زناشویی خواستند که واکنش‌­­های هیجانی ناشی از کشف خیانت را نام ببرند.

103 واکنش از سوی این افراد نام برده شد که در 15 گروه طبقه ­بندی شدند. این 15 گروه عبارتند از:

 1. احساس طرد­شدگی و نا­امنی (شامل احساس حقارت، بی­ارزشی، ناخواسته بودن، بی‌­کفایتی و …)
 2. افسردگی (غمگینی، دل ­شکستگی، تنهایی، نگرانی و…)
 3. درماندگی (ناامیدی، فراموش­ شدگی، سردرگمی، پوچی و …)
 4. احساس بی­‌حرمتی (شرمساری، احساس حماقت، مورد سو­استفاده قرار گرفتن و …)
 5. خشم و احساس انتقام­ جویی (پرخاشگری، تنفر، زیان­ دیدگی، کینه­ توزی و …)
 6. احساس خستگی (خواب­آلودی، سستی، پژمردگی و …)
 7. یکه خوردن (حیرت، گیجی، ناباوری و …)
 8. انکار و انزجار (احساس کرختی، ناخوشی، تهوع و …)
 9. احساس گناه (احساس مسئولیت، تنفر از خود و …)
 10. خود­کشی و دیگر­کشی (میل به کشتن خود و یا دیگری)
 11. اضطراب (تنش عضلانی، نگرانی و …)
 12. احساس خوشحالی
 13. 13)  رضایت
 14. 14)  آسودگی­ خاطر
 15. 15)  خشنودی

همانطور که می‌بینید چهار گروه آخر هیجانات مثبتی بودند که افراد احساس می­‌کردند. در بررسی‌­های بیشتر معلوم شد افرادی احساس مثبت پیدا کرده بودند که از روابط زناشویی رضایت نداشته و به دنبال بهانه‌­هایی برای جدایی بودند.

تاثیرات روان­شناختی خیانت زناشویی عبارتند از:

1. از دست دادن هویت
2. از دست دادن احساس استثنایی بودن
3. از دست دادن عزت­ نفس
4. از دست دادن اعتماد به ­نفس
5. از دست دادن کنترل بر ذهن و جسم
6. از دست دادن حس ذاتی به نظم و عدالت در دنیا
7. از دست دادن ایمان مذهبی
8. از دست دادن اراده و قدرت تصمیم ­گیری

9. از بین رفتن وجهه و آبرو: آنچه مسلم است پس از آشکار و افشا شدن خیانت، همسر اقدام­ کننده نمی‌­تواند با اعمالی که انجام داده سر­بلند و سر­افراز نزد همسرش که مورد خیانت واقع شده، باشد زیرا محبت، عشق، توجه و نیروی جنسی که بایستی صرف همسر می­‌شده را در مورد فرد دیگری مورد استفاده قرار داده است.
10- احساس ناخوشایند فریب خوردن از همسر: از آنجایی که فریب امری است که ذات و ماهیت آن چندان خوشایند نبوده اما فریبی که در ارتباط با ایجاد رابطه عاطفی و جنسی با فردی از جنس مخالف است، نوع بسیار ویژه‌­ای از فریب بوده در واقع خیانت یک فریب منفرد و تنها نیست، بلکه مجموعه‌­ای از ریا­ها، فریب‌­ها و دروغ‌­ها را شامل می­‌شود به نحوی که پس از آشکار شدن آن همسر متوجه همه دروغ‌­ها، ریا­ها، تظاهر­ها و فریب‌­های انجام شده می‌­گردد و به دنبال آن وضعیت رفتاری و عاطفی نا­خوشایندی را پیدا می‌­کند.
11- از دست دادن زحمت‌­ها، تلاش‌­ها، فداکاری­‌ها و دلسوزی­‌ها: زندگی مشترک را می­توان به یک پس­انداز تشبیه کرد که هر یک از طرفین به تدریج وقت، عاطفه، احساس، محبت، عشق­‌ورزی و سایر عوامل و موارد مرتبط را در آن سرمایه‌گذاری می­‌کنند تا ارتباط و روابط موجود به حد و اندازه­‌هایی مطلوب می‌­رسد. همسری که متوجه می­‌شود مورد خیانت قرار گرفته، نه ­تنها احساس ناخوشایندی از بابت از دست دادن زندگی مشترکش پیدا می­‌کند بلکه در شرایط بسیار نامطلوبی قرار خواهد گرفت.

تاثیرات فیزیولوژیک

افرادی که از طرف همسرشان مورد خیانت واقع می‌­شوند دچار نغییرات فیزیولوژیک در سیستم اعصاب و فعالیت­‌های شناختی می‌شوند. در واقع همسر آسیب­دیده تحت تاثیر ترشح آدرنالین و سایر هورمون­‌های وابسته، به درون سیستم اعصاب پاراسمپاتیک بدن، حالت برانگیختگی بسیار شدیدی دارد که گوش به زنگ رفتار­های شک­برانگیز همسرش است. حالت اضطراب و بی­‌قراری مزمن، مانع خواب راحت فرد می­‌شود. به کرات از خواب بیدار می­‌شود و در اثر بی­‌خوابی و افکار پریشان از پا در می­‌آید. ذهن فرد در اثر یادآوری خاطرات، احساسات و تصورات واضح و ناراحت ­کننده پریشان می‌­­شود. به هنگام خواب کیفیت رویا­های همسر آسیب­ دیده خشونت‌­بار­تر و وحشتناک‌­تر می­‌شود و هنگامی که بیدار است احساس می­‌کند مسیر خود را گم کرده و زمان و مکان را تشخیص نمی‌دهد.

تاثیرات خانوادگی خیانت زناشویی

از دست دادن اعتماد و اطمینان همسر: هم همسری که مورد خیانت قرار گرفته مدام در اضطراب و ناراحتی است و هم فردی که چنین اقدامی از او سر زده است هم­چنان مورد ظن و شک قرار می­گیرد. این امر برای طرفین و اعضای خانواده شرایط ناخوشایندی را ایجاد می­کند.

از دست دادن آرامش موجود در زندگی مشترک: ماهیت خیانت زناشویی به نحوی است که با ناراحتی، کشمکش­ها و درگیری­های مداوم توام خواهد بود. حتی در شرایطی که همه چیز به ظاهر آرام است در زیر این آرامش سطحی، تنش­ها و ناآرامی­هایی هم­چنان بر جای خود استوار است.

بروز خلل و مشکلات در وظایف والدینی: تربیت فرزندان امری نیست که یک مادر به تنهایی و یک پدر به تنهایی از عهده انجام آن برآید. با توجه به اینکه خیانت اغلب از سوی پدر­ها اتفاق می‌­افتد و در نهایت نیز فرزندان از آن آگاه می‌­شوند و مشکل‌آفرینی‌هایی می­‌توانند از این بابت ایجاد شود، که پدر نتواند به درستی وظایفش را انجام دهد، چنین امری وظایف پرورشی مادر را با دشواری‌های بیشتری مواجه نموده و تربیت و کنترل فرزند را با موانعی توام می‌­نماید.

فقدان ارتباط و صمیمت سابق میان همسران: پس از خیانت زناشویی و کشف آن توسط همسر، عشق، عواطف و صمیمیتی که میان همسران وجود داشته به یک­باره در همسری که مورد خیانت قرار گرفته از میان می­‌رود. همین امر باعث می­شود که ارتباط میان آنان مانند گذشته نشود. البته همسری که خیانت از او سر زده است بسیار خواهان چنین امری است که همه چیز دوباره به حالت سابق بازگردد، اما طرف مقابلی که مورد چنین آسیب و آزاری قرار گرفته به سادگی و به راحتی نمی­تواند مانند سابق رفتار نماید.

از دست دادن زندگی همراه با صداقت: برای ایجاد یک زندگی مشترک، غیر از هزینه‌­هایی که والدین هر یک از همسران متقبل می‌شوند، هر یک از طرفین نیز مقدار قابل توجهی از زمان، عواطف، عشق و محبتی را صرف یکدیگر می­‌نمایند تا خانه و کاشانه و زندگی مشترکی ایجاد شود، حتی همسرانی که با طلاق از یکدیگر جدا می­‌شوند در زمانی و موقعیتی به یکدیگر خیلی علاقمند و عاشق، شیفته و شیدای هم بوده‌­اند، اما در بلند مدت به قدری یکدیگر را می­‌آزارند تا در نهایت ترجیح می­‌دهند که از هم جدا شده و زندگی­شان را به پایان برسانند.

در زمانی که خیانت یکی از همسران آشکار می‌­شود همین امر اتفاق می‌­افتد و زحمت‌­ها، صداقت­‌ها، ایثار، عشق و عواطفی که همسران در مورد یکدیگر به کار برده بودند اگر به یک­باره از بین نرود تا حدود قابل­ ملاحظه‌­ای مخدوش می­‌شود به نحوی که زمان و تلاش قابل توجهی را می­‌طلبد تا دوباره بتوانند صداقت از دست رفته را ایجاد کنند. در واقع همسری که اقدام به خیانت می‌­نماید سال­‌ها زندگی را که با زحمت، عشق و عواطف به ­وجود آورده بود را تا حدود قابل ملاحظه‌­ای تخریب می­‌کند.

از دست دادن سلامت عاطفی، رفتاری و سلامت ارتباطی داخل خانواده: همسری که متوجه خیانت شریک زندگی­اش می­‌شود وضعیت و شرایط نا­مناسبی را تجربه خواهد کرد، فکر و ذهن او مشغول می­‌شود به نحوی که مقدار قابل­ ملاحظه‌­ای از سلامت عاطفی و رفتاری‌­اش را از دست می‌­دهد. در بسیاری از موارد ملاحظه شده که چنین همسرانی با وجود اینکه در طول عمر از اعتماد به ­نفس خوبی برخوردار بوده‌­اند به یک ­باره اعتماد به ­نفس خود را از دست داده‌­اند و حتی در کار­های عادی و روزمره خود نیز با مشکل روبرو می­‌شوند. با از دست دادن سلامت عاطفی و رفتاری، ارتباط شخص نیز با دشواری­‌ها و نابسامانی­‌هایی روبرو می­‌شود و به ویژه روابط داخل خانواده دچار تنش­‌ها و درگیری­‌هایی می­‌شود و در واقع سلامت ارتباطی خانواده نیز دچار مشکل می­‌شود.

از دست دادن همسر و کانون گرم خانواده: یکی دیگر از ویژگی­‌های نا­خوشایندی که پس از آشکار شدن خیانت همسر ایجاد می‌شود، احساس نا­مطلوب از دست دادن همسر و کانون گرم خانواده است. البته همسری که چنین اقدامی را با نیت قبلی انجام داده است به طور معمول قصد از دست دادن همسرش را ندارد بلکه فقط می‌­خواهد برای مدت کوتاهی از لذت­‌های محدودی برخوردار شود و مجددا به زندگی مشترکش بازگردد. اما در واقع چنین امری اتفاق نمی‌­افتد و او، همسر، آرامش و سلامت زندگی مشترکش را نیز از دست می‌­دهد، زیرا ارتباط میان همسر خیانت ­کننده و شریک زندگی به سادگی به روال سابق بر­نگشته و مانند گذشته نخواهد شد و اگر چنین امری بخواهد روی دهد تلاش‌­ها و زحمات بسیاری را به­ ویژه از سوی همسر خطا­کار می­‌طلبد.

در یک مطالعه بر روی 160 فرهنگ مختلف نشان داده شد که خیانت زناشویی یکی از عمده‌­ترین دلایل ذکر شده برای طلاق است. مطالعات نشان می­‌دهند که یکی از دلایل عمده همسر­کشی و همسر­آزاری، خیانت زناشویی است.

تاثیر منفی بر فرزندان: تاثیر خیانت به همسر به نوعی خیانت به فرزندان نیز خواهد بود زیرا در صورتی که چنین رویدادی در خانواده رخ دهد مشکلات و آسیب‌هایی که میان والدین ایجاد می­‌شود که فرزندان نیز از آن بی‌بهره نمی­‌مانند. فرزندانی که شاهد و ناظر کشمکش‌­ها، درگیری‌­ها، قهرها و ناآرامی­‌های پس از خیانت هستند و لحظه‌­ها، ساعت­‌ها و روز­های نه‌­چندان خوشایند حاصل از چنین واقعه‌­ای را تجربه می‌نمایند، از عوارض مشکل­‌آفرین و آسیب­زای خیانت نیز به نوعی صدمه می‌­بینند.

واکنش کودکان در مقابل خیانت شامل دو نوع رفتار است:

 1. رفتار­های بیرونی مانند: رفتار­های مخرب و پرخاشگرانه.
 2. رفتار­های درونی مانند: اضطراب، گوشه ­گیری و افسردگی.

رفتار­های برون­سازی شده شامل: نافرمانی و سرپیچی از والدین و مربیان، خشم، چالش با والدین، جرو ­بحث با همسالان، رفتار­های بیش­ فعالی، فرار کردن، نزاع در مدرسه و دروغ­گویی است. کودکان بزرگ­تر ممکن است از الکل، دارو یا مسائل جنسی و … برای برون‌­سازی استفاده کنند. کودکانی که مشکلات­شان را درونی می­‌کنند ممکن است افسرده، مضطرب، دچار مشکلات خواب، کابوس‌های شبانه، به گریه افتادن سربع، عدم تمرکز در مدرسه، افت تحصیلی، تغییر در اشتها، تغییر در وزن و … را داشته باشند.

تاثیرات اجتماعی خیانت زناشویی

از پیامد­های خیانت همسر می‌­توان به مسائلی نظیر ضرب و شتم، قتل همسر و اقدام به خود­کشی اشاره کرد. در بسیاری موارد شوهران، همسران خود را به دلیل وجود نفر دیگر می­کشند. قطع رابطه با دیگران و از دست دادن شغل نیز از جمله تاثیرات اجتماعی خیانت زناشویی می‌­باشد.

تفاوت جنسیتی در تاثیرات افشای خیانت

پژوهش‌­های متعدد در فرهنگ­‌های مختلف نشان می­‌دهد که مردان به دنبال خیانت جنسی همسرشان به شدت دچار آشفتگی روانی می­شوند و واکنش شدیدتری نسبت به زنان نشان می­‌دهند. این در حالیاست که زنان نسبت به خیانت عاطفی واکنش بیشتری نشان می‌دهند.

 زنان پس از فهمیدن خیانت همسر سعی می­‌کنند رابطه زناشویی خود را از نو ترمیم کنند و آن را حفظ کنند، درحالی که مردان به خاتمه رابطه زناشویی تمایل داشته و به دنبال جانشین می­‌گردند.

 برخی از زنان به افسردگی روی می‌­آورند و زانوی غم در بغل می‌­گیرند،. زنان قربانی خیانت زناشویی 6 بار بیشتر از سایر زنان به افسردگی عمیق مبتلا می­‌شوند. درحالی که مردان با خشم و عصبانیت رفتار کرده و خشم خود را بر سر همسرشان خالی می‌­کنند. زنان در مورد اهمیت رابطه نامشروع خود مبالغه می‌­کنند و بهبودی وضع روحی آن­‌ها مدت بیشتری طول می‌­کشد. در مقابل مردان رنج روحی خود را به مقولات جداگانه‌­ای دسته‌­بندی می‌کنند و اهمیت موضوع را انکار کرده و توقع تقلیل هیجانات را از همسر خود دارند!

یکی از بزرگ­‌ترین آسیب‌­های خیانت زناشویی از دست رفتن وجهه و آبروی همسر اقدام کننده پس از آشکار شدن است. علت انکار­های خیلی ساده، سطحی و کودکانه‌­ای که پس از کشف انجام می­‌گیرد به­ خاطر فاصله گرفتن از آسیب‌­ها، اتهام‌­ها و عوارض ناشی از آن است.

درمان

درمان مبتنی بر مواجهه روایی، یک درمان جدید است که به‌طور خاص برای قربانیان خشونت‌های سازمان‌یافته طراحی شده است و بسیاری از مؤلفه‌های مواجهه‌سازی موجود در نظریه‌های حاضر را در برمی‌گیرد، همراه با توجه مضاعف بر مستندسازی روشن فجایعی که قربانی متحمل شده است این شیوه درمان، رویکردی کوتاه‌مدت مبتنی بر درمان شناختی-رفتاری و شهادت درمانی[1] است درمان مبتنی بر مواجهه روایی، شامل مؤلفه‌هایی از دیگر رویکردهای درمانی مبتنی بر شهادت دادن (مثل مواجهه طولانی‌مدت[2] و درمان شناختی- رفتاری متمرکز بر آسیب) می‌باشد؛ در این نوع درمان‌ها قربانیان به تجاوزهایی که متحمل شده‌‍اند، شهادت می‌دهند.

با توجه به مبانی نظری این درمان، یکی از اهداف درمان مواجهه روایی، بهبود رمزگذاری در حافظه شرح حال اخباری (حافظه سرد) در شرایطی است که حافظه داغ فعال‌شده است. این روش، رویداد را در زمان نگاه می‌دارد و اساساً تهدید کنونی را کاهش می‌دهد. درمان مواجهه روایی، شرح حال یکپارچه‌ای از رویداد آسیب‌زا در بافتی از روایت کل زندگی فرد می‌سازد و در نتیجه تجارب آسیب‌زا در بافت حافظه شرح حال قرار می‌گیرند. به این وسیله عناصر شبکه ترس از طریق برقراری پیوند دوباره با حافظه اپیزودیک، موجب تسکین فرد می‌شود مبانی نظری این روش درمانی را در رابطه با مسائل شناختی و حافظه تأیید می‌کنند.

پژوهش‌های بسیاری نیز به‌ صورت آزمایشی و کنترل‌شده به بررسی خود درمان مواجهه روایی پرداخته‌اند و تأثیر مثبت این درمان را بر کاهش نشانه‌های بالینی اختلال استرس پس از ضربه و اختلالات همراه آن مانند افسردگی و اضطراب نشان داده‌اند.

نکته مهم

درمان و کمک به کاهش آسیب‌های ناشل از افشای خیانت، مستلزم بررسی و ارزیابی دقیق زوج درگیر است. و شتاب برای سرو سامان دادن به زندگی می تواند تاثیرات ناپایدار و مخرب شدیدی به بار بیاورد.

توصیه

 • برای مواجهه با چنین شوک و استرسی، شتاب نکند.
 • مطمئن باشید برای هر عملی وقت هست.
 • به خودتان حق بدهید که ندانید الان باید چیکار کنید.
 • اساسی‌ترین مسئله بعد از افشای خیانت، تصمیم برای اولین اقدام است که می‌تواند خودش یک فاجعه بسازد.
 • برای کمک به خودتان و تسلط بر اوضاع از یک متخصص کمک بگیرید.

منابع

 • باقرزاده 1400
 • (کاوه، 1387)
 • (خدمت‌گزار و همکاران، 1387)
 • (اسپرینگ، 2020)
 • پلوسو، ترجمه وکیلی و خالقی، 1392)

[1] Testimony therapy

[2] Prolonged exposure

چتری امن برای خانواده

مرکز مشاوره و روانشناسی نیلوفر آبی با دارا بودن مجوز رسمی سازمان بهزیستی کشور با مدیریت سرکار خانم دکتر خدیجه سادات باقرزاده تاسیس شده است. کلینیک نیلوفرآبی با دارا بودن جمعی از مشاوران خبره، اساتید دانشگاه و درمانگران مفتخر است در خدمت شما عزیزان باشد.

لازم به ذکر است که کلیه خدمات این مجموعه توسط متخصصان دوره دیده در زمینه‌های مختلف روانشناسی عرضه می‌شود.

همچنین به استحضار می‌رساند در مرکز مشاوره نیلوفر آبی به طیف گسترده‌ای از مشکلات روانشناسی، روانپزشکی، کودک و نوجوان و بزرگسال به صورت فردی، زوج، خانواده و گروهی رسیدگی می‌شود.

نیلوفر آبی، همراه شماست تا یک زندگی ایده‌آل داشته باشید.

سلامت مردان

نگاهی جدی به سلامت مردان

نگاهی جدی به سلامت مردان

قبل از گستردگی ویروس کرونا نرخ اختلالات روانی در آقایان و خانم‌ها و در برخی اختلالات یکسان بود، اما به تازگی و در برخی مشکلات مردان از زنان پیشی گرفتند.

آقایان به دلیل فعالیت روزانه و حضور در محیط‌های بیرون از خانه بیشتر مستعد بیماری‌های سلامت روان هستند، اما متاسفانه در این روز‌ها هرگونه اختلالی از نوع حاد تنها در آقایان بیشتر دیده می‌شود.

زیرا آقایان به اندازه بانوان درباره موضوعات به وجود آمده با کسی صحبت و یا مشورت نمی‌کنند و همین تفکر‌های بیش از اندازه و درگیری ذهن باعث بهم ریختگی روان آنها می‌شود، به همین دلیل روند آمار اختلالات روانی و آسیب‌های اجتماعی در سال جاری فزاینده است.

به صورتی که می‌توان گفت این آمار نسبت به سال ۹۹ با یک روند افزایشی البته در آقایان شدت گرفته است و طبق آمار‌های اعلام شده از وزارت بهداشت درمان و آموزش و پزشکی از سال گذشته تا به امروز در بروز اختلالات روانی تا به امروز با یک رشد ۳۰ درصدی رو به رو شده‌ایم.

استرس، فشار عصبی ناشی از مشکلات اقتصادی، اضطراب و نگرانی از عوامل بروز اختلالات روانی است، به صورت کلی می‌توان عوامل اقتصادی را سر منشا تمامی اختلالات روانی این روز‌های آقایان معرفی کرد.

زیرا کرونا علاوه بر سلامتی انسان‌ها، هزینه‌های معیشت خانواده‌ها را نیز تحت الشعاع قرار داده است، البته در شرایط کنونی علاوه بر کنترل فشار‌های عصبی باید آگاهی و سواد سلامت روان را افزایش داد.

هر خانواده‌ای باید در زمینه پیشگیری، درمان و تاب آوری برخی از اختلالات روانی مثل بیش فعالی، خودشیفتگی، افسردگی و یا سایر مشکلاتی که ذهن یک آقا را درگیر می‌کند اطلاعات داشته باشد تا در صورت بروز این نوع از مشکلات به راحتی بتوانند این دسته از اختلالات را درمان کنند.

متاسفانه سواد سلامت روان جامعه در پایین‌ترین حد ممکن قرار دارد یعنی شاید از چند مادر ۱ یا نهایت ۲ مادر درخصوص پیشگیری و یا درمان اختلالات روانی اطلاعات کافی داشته باشند و همین موضوع باعث شیوع اختلالات روانی در خانواده‌ها می‌شود.

به طور کلی زمانی که خانواده‌ها از پیشگیری و درمان بیماری‌هایی مثل بیش فعالی، افسردگی، خود شیفتگی اطلاعات نداشته باشند این اختلالات در جامعه افزایش پیدا می‌کند و در آینده نزدیک با بسیاری از افراد با چنین مشکلاتی رو به رو خواهیم بود، اگر ما بتوانیم این مشکلات را برطرف کرده به آرامش جامعه کمک کرده‌ایم.

منبع: دکتر حاتمی/رئیس نظام روان شناسی کشور

 

چتری امن برای خانواده

مرکز مشاوره و روانشناسی نیلوفر آبی با دارا بودن مجوز رسمی سازمان بهزیستی کشور با مدیریت سرکار خانم دکتر خدیجه سادات باقرزاده تاسیس شده است. کلینیک نیلوفرآبی با دارا بودن جمعی از مشاوران خبره، اساتید دانشگاه و درمانگران مفتخر است در خدمت شما عزیزان باشد.

لازم به ذکر است که کلیه خدمات این مجموعه توسط متخصصان دوره دیده در زمینه‌های مختلف روانشناسی عرضه می‌شود.

همچنین به استحضار می‌رساند در مرکز مشاوره نیلوفر آبی به طیف گسترده‌ای از مشکلات روانشناسی، روانپزشکی، کودک و نوجوان و بزرگسال به صورت فردی، زوج، خانواده و گروهی رسیدگی می‌شود.

نیلوفر آبی، همراه شماست تا یک زندگی ایده‌آل داشته باشید.

فیلم زبرا

تحلیل و بررسی فیلم زبرا

تحلیل و بررسی فیلم زبرا

۱) هر مانع و مشکلی، می‌تواند بخشی از استعدادهای ما را بروز بدهد.

در برخورد با موانع بجای عجز و ناله، این سوال را از خود بپرسید «قراره چی یاد بگیرم؟»

 • این مشکل قراره چه چیزی به من یاد بده؟
 • این مانع به من چی میگه؟
 • کدام توان و استعداد ذاتی من قراره کشف و شکوفا بشه؟

 

این واقعیت در همه موارد صدق می‌کند:

دردهای فیزیکی (کمر، پا، زانو و …) به من چه می‌گوید؟

 • اضافه وزنت را کم کن.
 • باید تحرک و ورزش داشته باشی.
 • از من بیشتر مراقبت کن.

 

مشکلات اقتصادی:

 • باید برنامه صحیح اقتصادی داشته باشی.
 • مدیریت مالی یاد بگیر.
 • سواد مالی نداری.

 

مشکلات عاطفی:

 • مهارت‌های زندگی را یاد بگیر.
 • به بعد عاطفی زندگی بیشتر توجه کن.
 • و و و

اطمینان داشته باشید، اگه توان درک مشکل را داشته باشید، توان حل آن را هم خواهید داشت.

 

۲) تمام وظیفه ما فقط برطرف کردن و از بین بردن مانع نیست.

می‌بینید درخت همچنان سر جایش باقی مانده، ولی زبرا به استعدادهای خودش توجه کرده؛ گاهی بعضی مشکلات برای زندگی ما قطعیست و نمی‌شود آن‌ها را از بین برد.

 

۳) شناخت، توجه و قدرشناسی از توانایی‌ها و تفاوت‌های خود، بجای جنگیدن، پنهان کردن و فرار از آن‌ها.

کافیست که شناخت و تعریف درستی از خود (هم نقاط قوت هم نقاط ضعف) خودتان داشته باشید؛ آنوقت زندگی راحت‌تری خواهید داشت.


۴) اهمیت زندگی اجتماعی:

تاثیر افراد جامعه و اثرپذیری ما به عنوان موجودات اجتماعی در این فیلم اوج داستان است؛ پس باید مراقب انتخاب‌ها و افراد نزدیک زندگی خودمان باشیم. می‌بینیم که دنیای زبرا بخاطر تشویق اطرافیان چقدر تغییر کرد.

 

لطفا دوباره فیلم را با دقت بیشتری ببینید.

 

چتری امن برای خانواده

مرکز مشاوره و روانشناسی نیلوفر آبی با دارا بودن مجوز رسمی سازمان بهزیستی کشور با مدیریت سرکار خانم دکتر خدیجه سادات باقرزاده تاسیس شده است. کلینیک نیلوفرآبی با دارا بودن جمعی از مشاوران خبره، اساتید دانشگاه و درمانگران مفتخر است در خدمت شما عزیزان باشد.

لازم به ذکر است که کلیه خدمات این مجموعه توسط متخصصان دوره دیده در زمینه‌های مختلف روانشناسی عرضه می‌شود.

همچنین به استحضار می‌رساند در مرکز مشاوره نیلوفر آبی به طیف گسترده‌ای از مشکلات روانشناسی، روانپزشکی، کودک و نوجوان و بزرگسال به صورت فردی، زوج، خانواده و گروهی رسیدگی می‌شود.

نیلوفر آبی، همراه شماست تا یک زندگی ایده‌آل داشته باشید.

 
خودتان را پایین بیاورید

نه زمین را بکنید و نه آسمان را بالا ببرید؛ فقط خودتان را پایین بیاورید

نه زمین را بکنید و نه آسمان را بالا ببرید؛ فقط خودتان را پایین بیاورید

مدرسه‌ای دانش‌آموزان را با اتوبوس به اردو می‌برد.

در مسیر حرکت، اتوبوس به تونلی نزدیک شد که نرسیده به آن تابلویی با این مضمون دیده می‌شد: «حداکثر ارتفاع، سه متر»

ارتفاع اتوبوس هم سه متر بود ولی چون راننده قبلا این مسیر را آمده بود، با کمال اطمینان وارد تونل شد؛ اما سقف اتوبوس به سقف تونل کشیده شد و پس از برخاستنن صدایی وحشتناک در اواسط تونل توقف کرد.

پس از بررسی اوضاع، مشخص شد یک لایه آسفالت جدید روی جاده کشیده‌اند که باعث این اتفاق شده و همه به فکر چاره افتادند؛ یکی به کندن آسفالت فکر کرد و دیگری به کندن لایه‌ای از سقف تونل و …

اما هیچ کدام چاره‌ساز نبود تا اینکه پسربچه‌ای از اتوبوس، پیاده شد و گفت: «راه حل این مشکل را من می‌دانم!»

مدیر اردو با تعجب راه‌حل را از او خواست و پسربچه گفت: «باید باد لاستیک‌های اتوبوس را کم کنیم تا اتوبوس از این مسیر تنگ و باریک عبور کند.»

پس از این کار، اتوبوس از تونل عبور کرد.

گاهی زندگی ما مثل همین اتوبوس است و دنیا مثل آن تونل.

اگر می‌خواهیم از آن عبور کنیم، خالی کردن درون‌مان از هوای کبر و غرور و نفاق و حسادت، تنها راه حل است.

نه زمین را بکنید و نه آسمان را بالا ببرید؛ فقط خودتان را پایین بیاورید.

گاهی یک تلنگر کافی است …

 

چتری امن برای خانواده

مرکز مشاوره و روانشناسی نیلوفر آبی با دارا بودن مجوز رسمی سازمان بهزیستی کشور با مدیریت سرکار خانم دکتر خدیجه سادات باقرزاده تاسیس شده است. کلینیک نیلوفرآبی با دارا بودن جمعی از مشاوران خبره، اساتید دانشگاه و درمانگران مفتخر است در خدمت شما عزیزان باشد.

لازم به ذکر است که کلیه خدمات این مجموعه توسط متخصصان دوره دیده در زمینه‌های مختلف روانشناسی عرضه می‌شود.

همچنین به استحضار می‌رساند در مرکز مشاوره نیلوفر آبی به طیف گسترده‌ای از مشکلات روانشناسی، روانپزشکی، کودک و نوجوان و بزرگسال به صورت فردی، زوج، خانواده و گروهی رسیدگی می‌شود.

نیلوفر آبی، همراه شماست تا یک زندگی ایده‌آل داشته باشید.

کتاب سه شنبه‌ها با موری

کتاب “سه شنبه‌ها با موری”

کتاب سه شنبه‌ها با موری

کتابی فوق العاده که انعطاف‌پذیری روانی و باور نکردنی به انسان هدیه می‌دهد.

من سه بار این کتاب را خوانده‌ام و سه بار هم فیلمش را دیدم و هر بار کلی مطلب تازه‌، پیدا کردم و مطمئنم اگه فرصتی شد مشتاقانه می‌توانم باز هم کتابش را بخوانم.

از من بپذیرید، پشیمان نخواهید شد.

 

 

چتری امن برای خانواده

مرکز مشاوره و روانشناسی نیلوفر آبی با دارا بودن مجوز رسمی سازمان بهزیستی کشور با مدیریت سرکار خانم دکتر خدیجه سادات باقرزاده تاسیس شده است. کلینیک نیلوفرآبی با دارا بودن جمعی از مشاوران خبره، اساتید دانشگاه و درمانگران مفتخر است در خدمت شما عزیزان باشد.

لازم به ذکر است که کلیه خدمات این مجموعه توسط متخصصان دوره دیده در زمینه‌های مختلف روانشناسی عرضه می‌شود.

همچنین به استحضار می‌رساند در مرکز مشاوره نیلوفر آبی به طیف گسترده‌ای از مشکلات روانشناسی، روانپزشکی، کودک و نوجوان و بزرگسال به صورت فردی، زوج، خانواده و گروهی رسیدگی می‌شود.

نیلوفر آبی، همراه شماست تا یک زندگی ایده‌آل داشته باشید.

داستان شازده کوچولو

خلاصه داستان شازده کوچولو

داستان شازده کوچولو

” نوشتۀ آنتوان سنت اگزوپری”

کتاب شازده‌کوچولو که خیلی از مشاوران خوب روانشناسی به خواندن آن توصیه میکنند، از زبان خلبانی روایت می‌شود که هواپیمایش در یکی از صحراهای دوردست آفریقا خراب شده است و آن‌جا با موجود کوچک عجیبی آشنا می‌شود: شازده‌کوچولو، او از سیاره‌ای دوردست به زمین آمده است.

شازده‌کوچولو بسیار کنجکاو و دوست‌داشتنی است و در ضمن این‌ که سؤالاتش را از خلبان می‌پرسد و با او حرف می‌زند، ماجرای سفرش را نیز برای او تعریف می‌کند:

او از سیارۀ بسیار کوچکی آمده است که در آن تنها زندگی می‌کرده است.

روزی متوجه روییدنِ گل زیبایی در سیاره‌اش می‌شود و بعد از بگومگویی که با گلش می‌کند، قصد می‌کند که سیاره‌اش را ترک کند.

او سفرش را آغاز می‌کند و به سیارات مختلفی می‌رود که زمین، آخرین آن‌هاست.

در سیارۀ اول یک پادشاه زندگی می‌کند که به دنبال یک رعیت است و از شازده‌کوچولو می‌خواهد رعیت او باشد. سیارۀ دوم خانۀ مردی خودپسند است که دوست دارد شازده‌کوچولو ستایش‌گر او باشد.

سیارۀ سوم جایگاه می‌خواره‌ای است که مدام می‌خورد تا می‌خواره بودنش را فراموش کند.

در سیارۀ چهارم تاجری زندگی می‌کند که مدام در حال شمردن و تملک چیزها، همۀ چیزها حتا ستارگان و سیاره‌هاست و درگیر عدد و رقم است.

در سیارۀ پنجم شازده‌کوچولو به فانوس‌بانی برمی‌خورد که موظف است هر یک دقیقه، فانوس سیاره را روشن و خاموش کند چون سیاره بسیار کوچک است و هر یک دقیقه به دور خودش می‌چرخد و شب و روزش بسیار کوتاه است.

شازده‌کوچولو در سیارۀ ششم جغرافیدانی را می‌بیند که مدام مشغول ثبت چیزها در کتاب‌های قطور خود است اما او گل‌ها را چون «فانی» هستند در کتاب‌های خود ثبت نمی‌کند.

شازده‌کوچولو نهایتاً به زمین فرود می‌آید؛ در صحرای بی‌آب و علفی در آفریقا. او  ماری را می‌بیند که به او می‌گوید حتی اگر پیش آدم‌ها هم برود احساس تنهایی خواهد کرد و به او قول می‌دهد که اگر روزی دلش خواست دوباره به سیاره‌اش برگردد، می‌تواند او را با قدرت جادویی‌اش دوباره به آنجا برگرداند؛ زیرا او حلال تمام معماها و مشکلات است.

او پس از آن به گلی برمی‌خورد که روزی عبور کاروانی را از صحرا دیده و به همین دلیل تعداد آدم‌ها را شش هفت تا می‌داند که چون ریشه ندارند، باد آن‌ها را این طرف و آن طرف می‌برد.

شازده‌کوچولو از کوهی بالا می‌رود و هرچه سلام می‌کند، تنها تکرار صدای خودش را می‌شنود و گمان می‌کند زمین سیارۀ عجیبی است که آدم‌هایش هرچه را می‌شنوند، تکرار می‌کند در حالی که در سیارۀ خودش گلی داشته که همیشه اول حرف می‌زده.

 همچنین او به باغ گلی برمی‌خورد که پر از گل‌های زیبا همانند گل خودش در سیارۀ خودش هستند، می‌فهمد گلش به دروغ خودش را تنها گل جهان می‌دانسته.

اما در ادامه با روباهی آشنا می‌شود که نگاهش را به گلش تغییر می‌دهد زیرا با او دربارۀ اهلی شدن و وابستگی و زمانی صحبت می‌کند که او برای گلش گذرانده و همین، باعث می‌شود که گلِ او برای او یگانه باشد.

در انتهای داستان، عاقبت شازده‌کوچولو نزد مار بازمی‌گردد تا به قولش وفا کند و او را به سیارۀ خودش بازگرداند، با یک دید عمیق می‌توان هر موجودی که شاهزاده کوچولو با آن روبه رو می‌شود را به یک نوع و تیپ از شخصیت‌های آدمی نسبت داد. (این نکته خودشناسی و انسان شناسی این کتاب است.)

شازده کوچولو یا شهریار کوچولو یا شاهزاده کوچولو (به فرانسوی: Le Petit Prince) داستانی اثر آنتوان دو سنت اگزوپری است که نخستین بار در سپتامبر سال ۱۹۴۳ در نیویورک منتشر شد.

این کتاب به بیش از ۲۸۰ زبان و گویش ترجمه شده و با فروش بیش از ۲۰۰ میلیون نسخه، یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های تاریخ محسوب می‌شود.

کتاب شازده کوچولو «خوانده شده‌ترین» و «ترجمه شده‌ترین» کتاب فرانسوی‌زبان جهان است و به عنوان بهترین کتاب قرن ۲۰ در فرانسه انتخاب شده است. از این کتاب به طور متوسط سالی ۱ میلیون نسخه در جهان به فروش می‌رسد.

 

چتری امن برای خانواده

مرکز مشاوره و روانشناسی نیلوفر آبی با دارا بودن مجوز رسمی سازمان بهزیستی کشور با مدیریت سرکار خانم دکتر خدیجه سادات باقرزاده تاسیس شده است. کلینیک نیلوفرآبی با دارا بودن جمعی از مشاوران خبره، اساتید دانشگاه و درمانگران مفتخر است در خدمت شما عزیزان باشد.

لازم به ذکر است که کلیه خدمات این مجموعه توسط متخصصان دوره دیده در زمینه‌های مختلف روانشناسی عرضه می‌شود.

همچنین به استحضار می‌رساند در مرکز مشاوره نیلوفر آبی به طیف گسترده‌ای از مشکلات روانشناسی، روانپزشکی، کودک و نوجوان و بزرگسال به صورت فردی، زوج، خانواده و گروهی رسیدگی می‌شود.

نیلوفر آبی، همراه شماست تا یک زندگی ایده‌آل داشته باشید.