بررسی موضوعات روانشناختی , ارتباطی و تربیتی

 

بیان و بررسی مطالب علمی در زمینه‌های مختلف که بر اساس تحقیق و پژوهش به دست آمده می‌تواند موجب تمایز موضوعات علمی و “مطالب زرد” بشود.

متاسفانه شاهد هستیم که برخی علاقه مندان به مباحث روانشناسی درگیر “مطالب زرد” شده‌اند؛ که البته این روزها بازار داغی هم دارد. مطالبی که با استفاده از تحریک هیجانات با روش‌های کاسب‌کارانه موجب قلیان انرژی شده، تغییرات احساسی و هیجانی موقت را القا می‌کنند. در نتیجه فرد از فهم عمیق مطالب ضروری و تغییرات بنیادی محروم می‌ماند.

در روانشناسی رنگ زرد به معنای غیر علمی و غیرتخصصی است.

در نتیجه بخشی از فعالیت‌های سایت بررسی موضوعات روانشناختی، ارتباطی و تربیتی به صورت عمیق و درست می‌باشد.

مطالب مرتبط

موضوعات روانشناختی

موضوعات روانشناختی

بررسی موضوعات روانشناختی , ارتباطی و تربیتی   بیان و بررسی مطالب علمی در زمینه‌های مختلف که بر اساس تحقیق و پژوهش به دست آمده

ادامه‌ی مطلب »